Om produkten

Byggbranschen är stor. Trots sin starka position går en stor del av omsättningen i branschen till spillo genom bristfällig kommunikation mellan projektleden. Onödiga kostnader som i många fall kan härledas till distribution och administration kring ritningar.

Ritningar trycks vanligtvis på papper och  är lika svåra att hantera som att hålla reda på. När ritningarna sedan revideras under projektets gång innebär det mer administration och större kostnader.

Med Proyk ser du till att projekten alltid har tillgång till rätt ritningar i rätt tid. Proyk är en professionell ritningshanterare som ersätter pappersritningar och digitaliserar hela vägen ut till byggarbetsplatsen.

Systemet är en molntjänst som uppdateras i realtid och kan kopplas ihop med alla projekthanteringssystem, genom integration via API, vilket gör att du kan använda Proyk på samma sätt i alla projekt.

modell ritningshantering SV webb2

För att komma igång med systemet krävs ingen separat användarregistrering. Istället använder sig systemet av fysiska identifierare med RFID-teknik (t.ex. ID06-brickor) för utcheckning av ritningsläsare. Systemet vet då vem som har hämtat ut ritningsläsaren och som därigenom är ansvarig för att återlämna den. Den fysiska identifieraren sammankopplar även de individuella anteckningarna med den person som har checkat ut ritningsläsaren så att dessa återfinns oavsett vilken ritningsläsare som man använder för dagen. Anteckningarna synkroniseras även med molntjänsten och återfinns därigenom på samtliga tekniska plattformar.

Laddningsstation

Ritningsläsarna är designade för att tåla de tuffa miljöförhållandena som kan råda på byggarbetsplatser och EPD-skärmen återger ritningarna med perfekt kontrast även i hög solbelastning. De individuella anteckningarna görs direkt på skärmen på samma sätt och med samma känsla som att skriva på vanligt papper.

Läsare

Systemet är utvecklat för att distribuera ritningar i pdf-format, men kan med fördel användas för alla typer av pdf-dokument.

Planerad försäljningsstart är under 2017. För att få direktinformation om försäljningsstart:

anmäl din e-post adress.